Bine ați venit la sasek.TV! Pe sasek. TV este 44 posibilă vizionarea în limba română.

A se aviza totul | Carte online


Cartea „Domnul transformărilor” (stadiul 2012)

O autobiografie realistă de Ivo Sasek care dovedeşte că lucrurile care sunt prea grele pentru oameni sunt foarte uşoare pentru Domnul transformărilor. O carte captivantă cu caracter pronunţat evanghelistic. Curând va apărea actualizarea 2012, în care puteţi afla cum au evoluat lucrurile cu Ivo Sasek, familia sa şi a ajutorului pentru familii.

Credincios sau crezând?

Această carte provoacă la o umblare vie şi dinamică prin credinţă şi pune în acelaşi timp şi norma în dreptul vieţii noastre de credinţă. „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul”, se spune în Gal.5.25.

Cartea „Învaţă-mă, Doamne!”

O carte fundamentală de învăţătură cu învăţături uşor inteligibile şi practice pentru umblarea creştină în cotidian. S-ar putea considera ca o continuare la „Credincios sau crezând” şi este potrivită în mod deosebit şi pentru acei creştini care tânjesc după o viaţă creştină mai statornică şi mai echilibrată.

Cartea Educă cu viziune!

Totul mi s-a transmis în şcoală, numai un lucru nu – viziunea pentru ce toate acestea! Chinurile care au rezultat din acest fapt păreau fără de sfârşit. De abia după ce am avut în mână certificatul meu de ucenicie, am înţeles pentru prima dată că toate eforturile nu au fost zadarnice.Întemeierea familiei, educaţia copiilor, o lucrare a vieţii cu înălţimi şi adâncimi nebănuite.

Domnia împărătească

O probă de citire, care a fost comprimată din cărţile nr.1-5. Împreună cu "Credincios sau crezând” (Nr. 1) ea este potrivită pentru cei nou sosiţi în cercul de cititori al lui Ivo Sasek; dar prin conţinutul ei, ea corespunde în mod deosebit necesităţilor actuale ale timpului nostru

Cartea Cunoaşterea lui Dumnezeu

Cunoaşterea lui Dumnezeu nu constă în acumularea de cunoaştere despre Dumnezeu, ci ca prin atingerile cu Dumnezeu să ia naştere o unire crescândă în fiinţă cu El Însuşi. Această carte ne explică din trei laturi calea şi condiţiile unirii cu Dumnezeu. Pentru tălmăcirea cortului întâlnirii pot fi găsite unele corelări complet noi.

Împărăţia lui Dumnezeu între soba ...

„Predicarea şi predarea de învăţătură nu este sarcina mea – din fericire, căci nu aş fi în stare niciodată!”, m-am gândit în sinea mea. Dar chiar aşa de uşor nu m-am putut eschiva de ele... Pentru că mai există o predică despre umblare, o demonstrare în practică a Cuvântului lui Dumnezeu auzit. „Da, aici îmi bate inima, aceasta este sarcina mea!”

Credinţa lui Avraam

Credinţa lui Avraam ne aminteşte marea taină, că acceptarea încrezătoare în Dumnezeu a tuturor situaţiilor vieţii aduce cu sine mai multă putere de transformare decât respingerea puternică sau manipularea acestora. Această lucrare şi-a atins ţinta în dreptul nostru, atunci când încetăm ca noi să facem istorie cu Dumnezeu, ci Dumnezeu poate face din nou istorie cu noi.

Odihnă de jur împrejur

„Odihnă de jur împrejur” vorbeşte despre o viaţă în comunitate care stă cu succes deasupra problemelor şi le are împreună sub control. Ca familie mare, noi experimentăm faptul că aceasta este posibil de mai mulţi ani. Odihnă de jur împrejur pentru toţi cei care nu numai că aud acest cuvânt, ci îl şi practică!

Alegerea partenerului

Cartea Alegerea partenerului Alegerea partenerului aparţine celor mai adânci taine ale acestei vieţi, deoarece, corespunzător Efeseni 5, ea este o preumbră a tainei lui Hristos. Ea este de o importanţă hotărâtoare pentru desăvârşirea în Hristos. Studiul biblic de faţă vrea să readucă în conştiinţă că alegerea binecuvântată a partenerului este un lucru care vine respectiv trebuie să vină din mâna Domnului.

Cartea „Marea învolburată”

„Eu sunt Domnul, şi în afară de mine nu este altul. Eu, care formez lumina şi creez întunericul, care aduc prosperitatea şi creez nenorocirea: Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri” (Isaia 45.6-7). Cauze – Acţiuni – Căi de ieşire din cutremurările contemporane.

© 2010-2024 sasek.TV