Hartelijk welkom op sasek.TV! Op sasek.TV
zijn 42 video's in het Nederlands beschikbaar

Allen laten zien | Online een boek lezen


- Heer der veranderingen

Een ware Autobiografie van Ivo Sasek, die bewijst, dat de dingen, die voor de mensen al te zwaar, voor de Heer der veranderingen al te licht zijn. Een spannend boek met een sterk evangelisch karakter. (door Ivo Sasek, formaat 11x18cm, 134 bladzijden)

- Apostolisch bidden

De auteur neemt de gebeden van de apostel Paulus onder de loep en komt tot de adembenemende vaststelling: Ze openbaren de weg in "nucleare" gebeds­dimensies.

- Het kennen van God

God kennen is niet, weten over God verzamelen, maar door aanrakingen met God steeds meer met Hem naar het wezen verenigd te worden. Deze schrift maakt ons vertrouwd met de drie zijden van de weg en de voorwaarden voor onze vereniging met God. Er komen bij de uitleg van de tabernakel mogelijk heel nieuwe samenhangen.

- Schuddingen

Dit boek laat oorzaken, werkingen, uitwegen van schuddingen zien. “Christus is ons niet alleen met het doel gegeven, ons uit alle schuddingen uit te leiden. Alle schuddingen echter zijn ons met het doel gegeven, ons in Christus binnen te leiden”. (door Ivo Sasek, 191 bladzijden)

- Apostolisch bidden

De auteur neemt de gebeden van de Apostel Paulus onder de loep en komt tot de adembenemende vaststelling: zij openbaren de ingang in het “nucleaire”gebedstijdperk. (228 bladzijden)

- De Wapenrusting van God

(Uittreksel uit het boek “Schudding” Best.-nr. 27 HOL) Eigen krampachtigheid of geestelijke strijd? De wapenrusting van God is geen zaak, maar een persoon. (door Ivo Sasek, A6-formaat, 79 bladzijden)

- Rust Rondom

(Uittreksel uit het Boek “Opvoeden met visie”, Best.-nr. 8) “Rust rondom”! Een veelbelovend en ongewoonlijke titel voor een gezinsleerboek. Is de titel iets te hoog gegrepen? Onder rust rondom verstaan we niet een van problemen bevrijd leven. Rust rondom spreekt van een gemeenschappelijk leven, dat succesvol boven de problemen staat en deze gemeenschappelijk in de hand heeft. Dat dit in de praktijk mogelijk is, maken wij, op dit mo¬ment twaalf hoofden tellend gezin, al jaren mee. Rust rondom z

- De bruisende zee

(Uittreksel uit het boek “Schudding”, Best.-nr. 27 HOL) “Ik ben de Heer, – en niemand meer – Ik formeer het Licht, en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het kwaad, Ik, de Heer, doe al deze dingen.” (Jes. 45,6-7) Oorzaken – Werkingen – Uitwegen van hedendaagse schuddingen. (door Ivo Sasek, A6-formaat, 95 bladzijden)

© 2010-2024 sasek.TV